Nieuwe Onze Vader

Kaart met de tekst van het nieuwe Onze Vader

Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

Boekje voor het bidden van de metten en lauden in conjunctie