Reactie naar aanleiding van berichtgeving Nationaal Cyber Security Centrum

Er is een grote kwetsbaarheid ontdekt in een stuk code wat veelvuldig gebruikt wordt door allerlei applicaties. De software is niet aangetroffen op de servers van Kerk en IT.

Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

Boekje voor het bidden van de metten en lauden in conjunctie
Presentatie van de App aan Mgr. Punt

Getijdengebed App gelanceerd

Op Koningsdag 27 april 2015 heeft Mgr. Punt met een druk op de knop de nieuwe Getijdengebed app gelanceerd. Marco van 't Klooster, Ignas Tilma en Teun Warnaar hebben de mogelijkheden van de app gepresenteerd aan de bisschop.