De stichting Een kind van onze rekening zamelt al ruim dertig jaar vanuit Roermond geld in voor een onderwijsproject in de Indiase deelstaat Gujarat.
Met dit project wordt aan kansarme analfabetische kinderen gelegenheid geboden een huishoudelijke opleiding te volgen en te leren lezen en schrijven om zo in de maatschappij meer kans van slagen te hebben.