In het voorjaar van 2013 werd besloten het altaar bovenin in de Munsterkerk te openen en werden een groot aantal in textiel verpakte en gedecoreerde schedelrelieken en drie kindvormige reliekenpoppen aangetroffen. Vergelijkingen van de gebruikte stoffen bevestigde dat deze schedelrelieken inderdaad deel uit hebben gemaakt van de in 2001 aangetroffen reliekenschat.