Voor de parochies in Geleen heb ik de website gemaakt. Ik heb hierbij het ontwerp wat de parochie heeft aangedragen omgezet naar een werkbare website. Door middel van WordPress kan de webmaster van de parochie de website zelf aanpassen. Denk hierbij aan het toevoegen van foto’s en parochiebladen maar ook nieuwsberichten. De agenda met mistijden wordt automatisch gevuld aan de hand van een gedeelde agenda.